Intervisie met 4 collega’s. Doorlopende opstart van deze reflectiegroepjes bij elke 4 nieuwe inschrijvingen

reflectie

Een kleine groep van 4 artsen en een ervaren begeleider ondersteunen elkaar in hun persoonlijk en professioneel functioneren. Even stilstaan, ademruimte krijgen, reflecteren zonder oordelen, nieuwe inzichten krijgen en nadien kunnen toepassen!

Een reflectiegroep “spiegelt”. Deze intervisiemethodiek gaat niet over “hoe pak ik die situatie aan?”, maar over wat die situatie teweeg brengt. Soms breng je een casus mee, soms geef je een thema op waarover je het wil hebben. Om iets bij te leren en eventueel te trainen, kijk je samen naar wat het met jou doet of waar je tegenaan loopt en hoe je dat terug in beweging kan brengen. Intervisie is geen therapie, maar werkt wel versterkend en steunend.

In deze reflectie- en intervisiegroep

  • Gun je jezelf een adempauze
  • Krijg en geef je zelfreflectie en zelfinzicht
  • Versterk je jezelf en elkaar
  • Verbeter je je professionaliteit
  • Krijg je een betere samenwerking met patiënten en collega’s

Een intervisie reeks bestaat uit 4 sessies van 2 uur en kan na evaluatie verlengd worden met nog eens 4 sessies. Voorlopig gebeurt dit online. De reflectiesamenkomsten worden geaccrediteerd onder “economie en ethiek”. Een ervaren intervisor begeleidt dit proces en doet methodische tussenkomsten.

Programma
Voorafgaand aan sessie 1
  • Je krijgt een mail van de intervisor met informatie, een link en de groepsleden

 

Sessie 1
  • Kennismaking
  • Waarom heb je ervoor gekozen om hieraan deel te nemen?
  • Informatie over het kader en methodiek van intervisie
  • Eerste bespreking van een gemeenschappelijk thema

 

Info voor de volgende 3 sessies: iedereen stuurt de intervisor en leden van de groep vooraf een vraag of thema. Dan kan iedereen er al eens over nadenken. Tijdens de sessie worden deze 4 vragen besproken. Heb je geen vraag? Of spreken jullie samen af om het anders aan te pakken? Er kan perfect beslist worden om een gezamenlijk thema aan te pakken Bvb grenzen trekken, zelfzorg …

Sessie 2
Sessie 3
Sessie 4

Voor wie?

Voor een gemengde groep van artsen, jong en oud, huisarts of specialist, student of ervaren. De voorwaarde tot deelname is zelfreflectie en bereidheid om zaken bespreekbaar te maken en om privacy en vertrouwelijkheid van jezelf en elkaar bewaken. Om iedere deelnemer een comfortabel gevoel te geven, zetten we artsen van eenzelfde regio niet samen, tenzij je een groepje wil starten met je collega’s uit je praktijk, ziekenhuis of regio.

Voor ASO’s en HAIO’s kan er een behoefte zijn om met collega’s die ook in opleiding zijn, te reflecteren. We beantwoorden graag aan deze behoefte. Dus meld het ons.

Praktische info
Reflectie- en intervisiegroep

Groep 1 woensdagavonden 20-22u
Groep 2: donderdagavonden 20-22u
Groep 3: dinsdagavonden 20-22u

Groepen worden doorlopend opgestart van zodra er 4 deelnemers zijn.

De kostprijs bedraagt 75.- per sessie van 2 uur. Voor HAIO’s en ASO's is het 50,- per sessie. We vragen je om de reeks van vier in één keer te betalen.

Artsen van eenzelfde regio worden niet samengezet, tenzij je er bewust voor kiest.

Alleen leden van Doctors4Doctors kunnen aan een reflectiegroep deelnemen. Je schrijft je eerst in, van zodra er 4 mensen zijn en de groep start, betaal je. Stel dat je na je betaling toch onverwacht niet kan deelnemen, zoeken we zo mogelijk iemand op de wachtlijst die jouw betaling kan overnemen.Bekijk andere activiteiten: