Artsen als collega’s

D4D zet zich in om een zorgcultuur voor elkaar te activeren, en dat reeds van in de opleiding.

 

Zo biedt D4D een netwerk van speciaal opgeleide collega-artsen (co-artsen), in samenwerking met Domus Medica, die luisteren en collega’s steunen en zo nodig verwijzen. Deze co-artsen bundelen ook wat er leeft in het veld zodat D4D dit kan omzetten in acties, nieuwe projecten en een stem naar partners en beleid kan vormen.

 

Daarnaast steunt D4D het concept van intervisiegroepen: kleine groepen waar tot rust gekomen kan worden, ervaringen worden uitgewisseld, beleving gedeeld en nieuwe inzichten opgestoken.

Er zijn drie soorten intervisiegroepen.

  • Groepen die zich focussen op het bespreken van (zelf ingebrachte) professionele situaties.
  • Groepen die dat ook doen maar het eigen functioneren daarbij ook graag bespreekbaar maken.
  • En tot slot zijn er intervisiegroepen die vertrekken vanuit een thema dat via mindfulness en compassie-oefeningen verder verkend wordt en nadien uitgewisseld. Af en toe zijn er ook volledige mindfulness- en compassietrainingen.

Meer info over mindfulness, compassietrainingen of nieuwe intervisiegroepen vind je in de activiteitenkalender.

 

Mentorship: Een arts in opleiding wordt gematcht met een meer ervaren arts. De begeleiding die de mentee krijgt, komt recht uit de ervaring van de mentor en is van onschatbare waarde. Het gaat om ‘hoe heb jij dat aangepakt toen je voor die keuze of kantelpunt stond?’ Het concept ‘arts begeleidt arts’ slaat goed aan omdat velen hun eigen verhaal herkennen in de ander. Mentees kunnen persoonlijke vragen stellen aan een vaste begeleider die de insights meekrijgt van dichtbij. Mentors krijgen veel voldoening van iemand zo te zien groeien door hun advies, en ook inzichten te krijgen door de inbreng van de mentee.

 

Heb je interesse of een vraag over co-artsen, intervisies of mentorship, stuur dan een mail aan info@doctors4doctors.be.

Heb je vragen? Contacteer ons!

 

Heb je vragen rond het aanbod van Artsen als collega’s of wil je hier gewoon wat over kwijt? Aarzel niet en contacteer ons via het contactformulier of via mail. Wij helpen je graag verder!