Artsen met een hulpvraag

D4D is een aanspreekpunt voor collega’s met een hulpvraag. In het veld zijn daarvoor collega’s (co-artsen) actief, maar soms is het belangrijk om persoonlijk en vertrouwelijk terecht te kunnen bij de intake artsen van D4D.

 

Aanmelding en opvang (intake arts)

Een hulpvragende arts meldt zich aan bij doctors4doctors via het formulier hiernaast. Deze mail komt enkel en alleen terecht bij de coördinerend intakearts, die de vraag persoonlijk en vertrouwelijk doorgeeft aan één van de intake artsen. Binnen de 72 uur neemt deze intake arts contact op met de collega. Afhankelijk van de vraag, gebeurt dit eerste contact per mail of telefonisch. De intake arts behandelt de vraag met discretie en confidentialiteit.

 

Begeleiden (kernteams)

Indien de hulpvragende arts begeleiding nodig heeft, wordt met hem bekeken welke professional best bij de persoon en bij de hulpvraag past. D4D kan daarvoor terugvallen op een kernteam van psychiaters, artsen, psychologen, coachen en therapeuten.

De hulpverlening door de intakearts is gratis.  De hulpverleners binnen onze kernteams  werken met marktconforme prijzen.

 

D4D kan altijd wel steun gebruiken. Het lidmaatschap kost 75 euro (65 euro voor haio’s en aso’s) per jaar.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.