Artsen met een hulpvraag

D4D voorziet een vertrouwelijk aanspreekpunt voor collega’s met een hulpvraag. In het veld zijn daarvoor collega’s (co-artsen) actief, maar soms is het belangrijk om persoonlijk en vertrouwelijk terecht te kunnen bij de intake artsen van D4D.

 

Aanmelding en opvang via de intake arts

Een hulpvragende arts meldt zich aan bij doctors4doctors via het formulier hiernaast. Deze mail komt enkel en alleen terecht bij de coördinerend intakearts, die de vraag persoonlijk en vertrouwelijk doorgeeft aan één van de intake artsen. Binnen de 7 dagen (of vroeger wanneer gewenst) neemt deze intake arts contact op met de collega. Afhankelijk van de vraag, gebeurt dit eerste contact per mail of telefonisch. De intake arts behandelt de vraag met discretie en confidentialiteit.

 

Begeleiding

Indien de hulpvragende arts begeleiding nodig heeft, wordt met hem bekeken welke professional best bij de persoon en bij de hulpvraag past. D4D kan daarvoor terugvallen op een doorverwijsnetwerk van betrouwbare psychiaters, artsen, psychologen, coachen en therapeuten.

De hulpverlening door de intakearts is gratis. De hulpverleners van het doorverwijsnetwerk werken met marktconforme prijzen.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.