B – Een reflectiegroep kan jou steunen! – 4 sessies in dec & jan

reflectie

Waar loop ik vast? Ik zie ’t niet zitten! Ik kom mezelf tegen. Ik weet niet meer wat en hoe!

Vier artsen ondersteunen elkaar in hun persoonlijk en professioneel functioneren.

Een reflectiegroep “spiegelt”. Deze intervisiemethodiek gaat niet over “hoe pak ik die situatie aan?”, maar over wat die situatie teweeg brengt. De groep vraagt zich af waar ze tegenaan loopt en hoe ze dat voor zichzelf terug in beweging kan brengen. Intervisie is geen casusbespreking noch therapie, maar werkt wel versterkend en steunend.

In deze reflectiegroep

  • Gun je jezelf een adempauze
  • Krijg en geef je zelfreflectie en zelfinzicht
  • Versterk je jezelf en elkaar
  • Verbeter je je professionaliteit
  • Krijg je een betere samenwerking met patiënten en collega’s

Een intervisie reeks bestaat uit 4 sessies van 2 uur en kan na evaluatie verlengd worden met nog eens 4 sessies. Voorlopig gebeurt dit online. De reflectiesamenkomsten worden geaccrediteerd onder “economie en ethiek”. Een ervaren intervisor begeleidt dit proces en doet methodische tussenkomsten.

Programma
Voorafgaand aan sessie 1
  • Je krijgt een mail van de intervisor met informatie, een link en de groepsleden

 

Sessie 1
  • Kennismaking
  • Waarom heb je ervoor gekozen om hieraan deel te nemen?
  • Informatie over het kader en methodiek van intervisie
  • Eerste bespreking van een gemeenschappelijk thema

 

Info voor de volgende 3 sessies: iedereen stuurt de intervisor en leden van de groep vooraf een vraag of thema. Dan kan iedereen er al eens over nadenken. Tijdens de sessie worden deze 4 vragen besproken. Heb je geen vraag? Of spreken jullie samen af om het anders aan te pakken? Er kan perfect beslist worden om een gezamenlijk thema aan te pakken Bvb grenzen trekken, zelfzorg …

Sessie 2
Sessie 3
Sessie 4

Voor wie?

Voor een gemengde groep van artsen, jong en oud, huisarts of specialist, student of ervaren. De voorwaarde tot deelname is zelfreflectie en bereidheid om zaken bespreekbaar te maken en om privacy en vertrouwelijkheid van jezelf en elkaar bewaken. Om iedere deelnemer een comfortabel gevoel te geven, zetten we artsen van eenzelfde regio niet samen, tenzij je er bewust voor kiest.

Praktische info
Reflectiegroep

Groep 1 woensdagavonden 20-22u: 16/12 * 30/12 * 13/01 * 27/01
Groep 2: donderdagavonden 20-22u: 17/12 * 07/01 * 21/01 * 28/01
Groep 3: dinsdagavonden 20-22u: 22/12 * 05/01 * 19/01 * 02/02
Groep 4: vrijdagvoormiddagen 9.30-11.30u: 18/12 * 08/01 * 22/01 * 29/01

De kostprijs bedraagt 75.- per sessie van 2 uur. Voor haio’s en aso’s is het 50,- per sessie.

Alleen leden van Doctors4Doctors kunnen aan een reflectiegroep deelnemen. Je bent definitief ingeschreven als je ook betaald hebt. We vragen je om de reeks van vier in één keer te betalen. Stel dat je onverwacht niet kan deelnemen, zoeken we zo mogelijk iemand op de wachtlijst die jouw betaling kan overnemen.Bekijk andere activiteiten: