Nieuwsbrief: Algemene Vergadering 2021

Op donderdag 28 oktober vond de Algemene Vergadering van Doctors4Doctors plaats. Na lange tijd nog eens in fysieke vorm, en in een mooie kader te Bonheiden. De opkomst was talrijk en de ontmoetingen deugddoend.

Van bewogen jaren 2020-2021 naar jaren in beweging: Met de rolverandering van Eric Boydens en Andy De Witte, respectievelijk ex-gedelegeerd bestuurder en ex-voorzitter, was een periode van bezinning en richting zoeken aangebroken. Met de ledenbevraging in de afgelopen maanden en het opstellen van de hernieuwde beleidsplannen is een belangrijke stap genomen:


Een lange weg afgelegd én nog een lange weg te gaan

De talrijk aanwezige leden op de Algemene Vergadering kregen de grote lijnen van de beleidsplannen gepresenteerd en hebben de Raad van Bestuur een hernieuwd mandaat van 3 jaar gegeven: waarvoor dank voor het vertrouwen!

Een 7-tal initiatieven/projecten waren ingegaan op onze oproep voor het speeddaten: een methode die goed werd onthaald en de verbindingen deed groeien!

Zoals vermeld heeft de Raad van Bestuur enige veranderingen doorgemaakt in het laatste jaar én met plezier stellen we dan ook de nieuwe voorzitter van Doctors4doctors voor en laten we hem zichzelf introduceren: dr. Thomas Pattyn, psychiater opgeleid in het Antwerpse en werkzaam in het Leuvense.
“Bewogen jaren; daar ken ik iets van.. Als jonge arts zijn de jaren van opleiding nog niet lang achter de rug. Als jonge vader zijn “de apenjaren” nog lang niet achter de rug. Als jonge echtgenoot besef ik dat een gezin niet uit delen maar uit een geheel bestaat.

Met mijn jonge jaren probeer ik in beweging te zijn en te blijven. Wat daar voor nodig is gebleken heeft mij doen leiden naar het thema van (artsen)welzijn, naar Doctors4doctors met andere woorden. Waar de eigen ervaring nog te kort kan schieten, kan ik steunen op, misschien minder jonge maar vooral heel ervaren, teamleden.

De pioniersperiode is grotendeels afgerond; het knokken voor aandacht voor dit thema is jarenlang een belangrijk aspect geweest van Doctors4Doctors, en zal dit nog een tijdje blijven. Nogmaals alle hulde aan de voorbije (bestuurs)leden!
Maar de kentering naar een duurzame verankering in het gezondheidssysteem, van in de opleiding tot in het pensioen, dient aangevat te worden. Doctors4Doctors heeft al een lange weg afgelegd én zal nog een lange weg moeten gaan; de richting blijft hetzelfde maar het schoeisel moeten we aanpassen.

Samen op weg, op weg naar de arts te kunnen zijn die jij wil zijn!”

Dankzij en dank aan de volledige D4D-ploeg!

Een organisatie zoals Doctors4Doctors kan alleen maar draaien zoals het draait dankzij een sterk team die veelal op de achtergrond hard werken, op vrijwillige basis maar met goesting en bevlogenheid! We zijn dankbaar voor hun inzet en energie en plaatsen hun toch graag even in de spotlight: soms onbekend maar allerminst onbemind!

Het Intake-team
v.l.n.r.: Marijke Soogen, Lieve Nagels, Myriam Cramm, Ilse De Cooman, Ria Van Onckelen, Philippe Vanelsen
The “back-office”
v.l.n.r.: Indara Robyns, Kristy Jacobs, Renild Verhesen, Elisah De Cnijf
Raad van Bestuur
v.l.n.r.: Andy De Witte, Marijke Soogen, Raymond Vandebeek, Jan Ginneberge