Eric geeft na 13 jaar de fakkel door

Eric Boydens

De bezieler en stichter van Doctors4Doctors, huisarts Eric Boydens, heeft aan de Raad van Bestuur laten weten dat hij nieuwe horizonten opzoekt en ontslag neemt als gedelegeerd bestuurder.

We danken Eric voor zijn avant-gardistische visie, zijn tomeloze energie en zijn warme contacten! Graag delen we hieronder Eric zijn afscheidsbrief als gedelegeerd bestuurder.
Daarnaast grijpt de Raad van Bestuur dit moment aan om samen met jullie, onze leden en sympathisanten, het beleidsplan verder te ontwikkelen dat D4D moet leiden in de volgende jaren.

Beste Collega’s,

“Het moeilijkste wat er bestaat is: én branden blussen én tegelijk afstand nemen om ook naar de oorzaken van al die branden te kijken.”

Dit is een uitspraak van een anesthesiste in de film “Burning-out” , een documentaire over een een Parijs Ziekenhuis. Toen nog voor de Covid-pandemie.

Ze illustreert de huidige tijd én de keuze’s die Doctors4Doctors zal moeten nemen de volgende jaren. Hiermee kondig ik dan ook, als mede-oprichter van Doctors4Doctors, mijn afscheid aan, en dit om de fakkel door te geven na 13 jaar. Voor mij de juiste tijd nu we recent als solidariteitsbeweging, aansluiting gevonden hebben op het RIZIV en dit bij het initiatief dat ontstaan is onder leiding van administrateur-generaal Jo De Cock: een permanente werkgroep die waakt over de gezondheid van artsen.

Het pionierswerk zit er op en de volgende fase kondigt zich aan voor Doctors4Doctors. Maar ook nieuwe uitdagingen: tegelijk een steunpunt zijn voor collega’s, én structureel bijdragen aan de gezondheid en welbevinden van alle artsen.

Hiermee wil ik heel veel collega’s, de vele uren samen en de band die ontstond en uitwaaierde in een groot D4D-netwerk van harte danken. Ook dank voor het vertrouwen van vele collega’s die we mochten steunen in moeilijke tijden, als deze. Bijzondere dank naar ons kern-team, Andy, Raymond, Marijke, en nu met versterking van Jan en Thomas. Ik ben (nog) niet weg. Ik hoop nog te kunnen bijdragen.

Maar afscheid is ook een keuze. Covid heeft ons letterlijk doen stoppen en stilstaan.
Het is anders geworden. Ook voor mij. Covid heeft voor mij nog maar eens aangetoond dat natuur en gezondheid samen hangen, alsook hun herstel. Met dien verstande dat niet wij, maar onze aarde de grootste patiënt geworden is. En dat de focus van onze gezondheid, van onszelf en de natuur,ligt op de omstandigheden en de omgeving die dit bevorderen. Ik ben ondertussen hof-arts geworden.

In mijn boek “Welkom in de boomgaard, welkom op de Droomgaard” heb ik de definitie van burn-out wat scherper gesteld: “De lineaire groei van deze neo-liberale economie erodeert de aarde respectloos, met klimaatproblemen voor gevolg, en belooft een individuele vrijheid die sommigen rijker maar de meesten niet gelukkiger maakt. Tegelijk betalen we onbesproken een prijs hiervoor: de erosie van onze waarden.
Dus, kunnen we dan nog de mens zijn die we willen zijn?

Eric Boydens

PS: Huisarts Eric Boydens is overtuigd dat -naast steeds meer mensen- ook Moeder Aarde lijdt aan een burn-out. In zijn recent uitgegeven boek beschrijft hij hoe mens en aarde elkaar kunnen helen door opnieuw connectie te maken. Je kan het hier bestellen.

Het ontslag van onze stichter grijpen we graag aan om samen met jullie de richting van D4D uit te tekenen !

Graag nodigen we jullie allen dus uit op één (of meerdere) werkgroepen waarin de verschillende aspecten van onze vereniging worden besproken. Deze werkgroepen zullen via zoom plaatsvinden om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden deel te nemen. De inbreng vanuit deze werkgroepen zal dienen als basis voor het beleidsplan dat zal voorgesteld worden in het najaar.

Hieronder een voorstelling van alle werkgroepen. Schrijf je in en ontvang een doodle voor mogelijke data.

Werkgroep 1 “Artsen en welzijn
Deze werkgroep bekijkt thema’s/ideeën/projecten omtrent het bekendmaken van het thema artsenwelzijn en de promotie van artsenwelzijn bij alle artsen. In dit domein organiseert D4D nu netwerkavonden en webinars met prominente sprekers, een tweejaarlijkse studiedag en zet wetenschappelijk onderzoek hieromtrent in de kijker.

Werkgroep 2 “Artsen als collega’s”
Deze werkgroep verkent thema’s/ideeën/projecten omtrent laagdrempelige, preventieve en/of pro-actieve initiatieven. In dit domein werkt D4D aan een netwerk van co-artsen, intervisiegroepen,  mentorship, en dergelijke.

Werkgroep 3 “Artsen met een hulpvraag”
Deze werkgroep omhelst de indicatie, de noden, en verdere versterking van de anonieme en vertrouwelijke hulplijn voor artsen met een hulpvraag.

Werkgroep 4 “Professioneel welzijn”
Doctors4Doctors wil een platform bieden aan gelijkgestemde organisaties uit de zorgsector om samen bij te dragen aan welzijn bij artsen en aan een noodzakelijke cultuur- en systeemverandering. In deze werkgroep verkennen we  thema’s/ideeën/projecten zoals de welzijnsindex, het instituut voor professioneel welzijn, integratie van zelfzorg in opleidingen, en andere.

Ben jij geboeid door (artsen)welzijn? Wil jij (collega-)artsen helpen om de arts te worden die ze willen zijn? Spreekt het je aan om te zien wat jij kan doen voor deze thema’s? Ben je al in meerdere of mindere mate of nog helemaal niet betrokken bij D4D? Heb jij een goed idee?

Dan zijn wij op zoek naar jou!Andere lezers lazen ook:

  Nee, er is geen vierde vakbond opgestaan met de naam “punt”. Het stemadvies is gewoon ‘Stem‘. In juni kan het artsenkorps stemmen voor het syndicaat van zijn/haar/hun keuze. Slechts een op de vier artsen heeft vijf jaar geleden gestemd en de trend is dalende.......

Onze stichter-op-pensioen aan het woord in De Standaard Online op 27 juli; hieronder enkele quotes “‘Er knapt iets wanneer je vaststelt niet meer dan een pion te zijn” “Dit raakt niet opgelost als we alleen aan individuele symptoombestrijding doen.” “Door de mantra van permanente groei......

Uit een onderzoek van dr. Frederik Deman, anatoom-patholoog, blijkt dat zowel huisartsen als specialisten psychisch getroffen werden doorheen de verschillende covid-golven. Het onderzoek verschijnt binnenkort in het Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg. Het onderzoek peilt naast de psychische last ook naar de steunfiguren waarop artsen......

Nieuwtje delen?

 

Heb je nieuws dat relevant is voor Doctors4Doctors en dat je graag wil delen met ons? Dat kan! Laat het ons weten via mail en we delen het graag met onze bezoekers en leden!