Webinar: Suicïdepreventie – 21/10/2021

Gwendolyn Portzky - Jonathan Ramael-900px

Gwendolyn Portzky | Jonathan Ramael

Donderdag 21 oktober 2021 | 20u

WEBINAR: Suïcidepreventie
Prof. Dr. Gwendolyn Portzky

Prijs: €20.- voor niet-leden / gratis voor leden

Gedurende deze uiteenzetting zal worden ingegaan op de onderliggende factoren van suïcidaal gedrag alsook op de mogelijkheden voor preventie en interventie. De uiteenzetting zal starten met een theoretische achtergrond waarbij een overzicht zal worden gegeven van de cijfers en het voorkomen van suïcidaal gedrag in onze regio. Vervolgens zal worden ingegaan op de oorzaken en risicofactoren van suïcidaliteit. Om personen te helpen is immers een goed begrip van de problematiek nodig. Een heel belangrijk punt zijn ook de waarschuwingssignalen en de mogelijkheden tot interventie. Wat zijn mogelijke signalen? Waarop moet je letten? Wat met een persoon die suïcidaal blijkt te zijn? Hoe kan je daarmee omgaan? Verder zal er ook worden ingegaan op preventie. Wat kunnen we preventief doen? Wat doen we in Vlaanderen op vlak van suïcidepreventie?

Gwendolyn Portzky is Hoofddocent Medische Psychologie aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen vd Universiteit Gent. Zij is directeur van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), welke de officiële partnerorganisatie is van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding.

Tevens is zij directeur van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek vd Universiteit Gent. Ze is klinisch psychologe, doctor in de Medische Wetenschappen en cognitieve gedragstherapeut. Voor haar klinisch werk is zij verbonden aan de Universitaire Dienst Psychiatrie vh UZ Gent en werkt zij vooral met suïcidale patiënten, patiënten met depressie, burn-out en/of eetstoornissen.