Webinar: Verbindende communicatie met Blabla


Donderdag 12 mei 2022 | 20u

WEBINAR: Verbindende communicatie
BlaBla

Prijs: €20.- voor niet-leden / gratis voor leden

 

Wat is Verbindende Communicatie (VC)

= Geweldloze Communicatie (GC)
= Nonviolent Communication (NVC)

Verbindende Communicatie is een manier van communiceren ontwikkeld door Dr. Marshall B. Rosenberg en heeft als doel om mensen bewust te maken van hun manier van communiceren en de effecten hiervan op onze medemens. Het is een manier van denken, praten en handelen die bijdraagt aan standvastige, duurzame relaties en aan doeltreffende samenwerkingen.

 

 

Gedurende een 1-uur durende online sessie maak je kennis met de basis-uitgangspunten van Verbindende Communicatie.

 

Deze teaser is bedoeld als een eye-opener waarin je kan aanvoelen/ervaren waar Verbindende Communicatie over gaat, in welke terreinen het voor je van meerwaarde zou kunnen zijn.

Corrylaura Van Bladel werd van kleins af aan geïntrigeerd en geraakt door de manier waarop mensen (niet) met zichzelf en anderen communiceren.
Zij begon te werken als onderwijzeres en begeleider van jonge mensen in scholen en andere contexten. In 1997 kwam ze voor de eerste keer in aanraking met het gedachtegoed van geweldloosheid, wat haar leven ’drastisch’ veranderd heeft.

Voor haar is het proces van Verbindende Communicatie een betekenisvolle manier om te (her)verbinden met ons/onze hart(en).

Corrylaura koos ervoor Verbindende Communicatie te integreren in haar dagelijks leven en sinds 1997 deelt ze Verbindende Communicatie met iedereen die geïnteresseerd is, met een speciale focus op onderwijs, de gezondheidssector/hulpverlening en organisaties zowel in profit als social profit, in hun ontwikkeling naar meer zelfsturende teams.

Binnen Blabla geeft ze opleiding binnen zowel social profit als profit sector, in open en gesloten aanbod, begeleidt ze teams en organisaties. Daarnaast ontvangt ze ook individuen, partners, gezinnen, … in haar eigen praktijk. De laatste jaren focust ze alsmaar meer op mentoring van (nieuwe) trainers (in opleiding).

Als freelance docente geeft ze les binnen de Banaba ‘buitengewoon onderwijs’ en geeft ze verschillende modules in geweldloos communiceren i.s.m. meerdere hogescholen verspreid over Vlaanderen.

Veel conflicten, ruzies en problemen zijn terug te brengen tot een slechte of minder goede communicatie. Verbindende communicatie biedt hier een antwoord op. Het reikt een manier van communiceren aan waardoor deze conflicten, ruzies en problemen bespreekbaar worden. Met als resultaat oplossingen en beslissingen waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden.

Verbindende communicatie helpt relaties herstellen, opbouwen, onderhouden en sterker maken.

De focus binnen verbindende communicatie ligt op drie aspecten:

  • Zelf-empathie: naar jezelf luisteren en mijn eigen gevoelens, noden en verlangens (h)erkennen en waarde geven
  • Empathie: naar de andere luisteren. De gevoelens, noden en verlangens van de andere erkennen en waarde geven
  • Eerlijk spreken: spreken met de andere, ook wanneer je boodschap moeilijk is. Vanuit je eigen kracht durven en KUNNEN zeggen wat je verlangt of wat je nodig hebt, in dialoog met de ander en met respect voor zijn verlangen nood. En dit vanuit bereidheid om te beïnvloeden én beïnvloed te worden!
  • Boodschappen nuchter en onbevangen ontvangen: de ander vrijuit laten spreken zonder het persoonlijk te nemen:
    – De boodschap van de ander eerst verwerken, dan eventueel reageren
    – Ego, onzekerheid, minderwaardigheid, verdediging, … kunnen hanteren op een zelf-zorgzame manier, om        vervolgens echt te kunnen horen wat de ander wil vertellen
    – Focus op de inhoud van een boodschap, niet op de stijl waarmee ze gebracht wordt

De uitdaging bestaat erin om, in balans met jezelf en de ander, flexibel met deze aspecten om te gaan, waardoor verbinding tot stand kan komen.

Verbindende communicatie op het werk

Wie zich goed voelt op de werkvloer, komt in zijn kracht. En gemotiveerde werknemers die goed in hun vel zitten zijn de motor van een bloeiende organisatie. Maar, de werkvloer is in het bijzonder een plaats waar vaak gecommuniceerd dient te worden en waar verschillende gedachten, behoeften en manieren van werken gemakkelijk durven botsen.

Verbindende communicatie springt hier bij in de bres en stelt mensen in staat om conversaties op een constructieve en respectvolle manier te voeren, om uiteindelijk beslissingen te nemen die door het hele team gedragen worden.

Verbindende communicatie begint met jezelf en hoe je naar jezelf en naar anderen luistert, hoe je hetgeen je meemaakt interpreteert en integreert. Het gaat hierbij enerzijds om het bewust worden van wat er in jezelf leeft, en het leren herkennen van wat je nodig hebt. Anderzijds gaat het ook over hoe je jezelf kan leren beïnvloeden in hoe je een gegeven situatie ervaart en hoe je je van daaruit naar anderen toe uitdrukt.

Het begint dus op individueel niveau, en heeft een direct effect op teamniveau, waarbij meer bewustzijn rond de gezamenlijke waarden en behoeften een centrale rol spelen.

Individuen, teams en organisaties die Verbindende Communicatie integreren/implementeren, plukken hier snel de vruchten van. Een goede interactie tussen medewerkers en leidinggevenden resulteert gegarandeerd in een hogere kwaliteit en rendabiliteit van de eigen dienstverlening. Bovendien werkt het heilzaam op het sociaal klimaat en het welbevinden van alle betrokkenen.