Over ons

Doctors4Doctors, gegroeid vanuit de basis en in verbinding met het werkveld, gelooft erin dat structurele omkadering/ondersteuning en preventieve acties kunnen voorkomen dat artsen gaan disfunctioneren. Doctors4Doctors streeft ernaar om te blijven onderzoeken hoe een arts zijn werk kan volhouden. Want patiënten verdienen gezonde en goed functionerende artsen.

D4D wil voor de beroepsgroep een zichtbaar -laagdrempelig en herkenbaar- aanspreekpunt zijn dat een visie uitdraagt rond de zorg voor artsen. Dit op het gebied van medische hulp en psychologische begeleiding, en evenzeer voor het leren van vaardigheden rond afbakening, organisatie en teamwerking van hun praktijk.

 

D4D wil mee een cultuurverandering op gang brengen waarin het als ‘normaal’ ervaren wordt dat artsen ook kwetsbaar kunnen zijn en D4D wil artsen leren -wanneer nodig- vlugger hulp te vragen. Zelfzorg is in die zin een absolute voorwaarde tot kwaliteitszorg voor de arts zelf, maar ook voor zijn patiënten, en appelleert de arts op zijn eigen levensstijl. Zelfzorg vraagt tijd voor reflectie, aandacht naar binnen, naar attitude en naar keuzes die al dan niet gemaakt worden.
Preventieve acties zijn belangrijk en liggen op het terrein van zelfzorg, medische – en psychologische zorg voor de arts zelf en praktijkorganisatie. Deze vorm van preventie start liefst al tijdens de opleiding tot arts: kennis over jobrisico van burn-out, verslaving, suïcide…

 

De focus van D4D ligt vooral op gezondheidspromotie en attitude, eerder dan op ziektesymptomen.

 

D4D handelt in samenwerking met en complementair aan andere organisaties die dezelfde doelen behartigen. D4D wil de verbinding met de basis te allen tijde behouden om te weten en te voelen wat er speelt in het veld.
Multidisciplinaire ondersteuning is voor D4D erg belangrijk. D4D kan terugvallen op een team van artsen, psychologen, coaches en andere zorgverleners.
Specifieke intervisiegroepen genieten de voorkeur boven de individuele hulpverlening.

 

D4D wil ook antwoord bieden op de hulpvraag van een arts in nood, waarbij zorg nodig is. Daarom biedt D4D, naargelang de nood van de arts, de mogelijkheid om te verwijzen binnen een geformaliseerd netwerk. 

 

We willen de basiswaarden van onze organisatie nog eens benadrukken.
Vrijwilligheid vanwege de arts in (mogelijke) nood is de basis voor verdere stappen. Daarbij kan wel aan de omgeving van een arts in nood (collega’s, familie,…) advies gegeven worden. Maar bij het verlenen van individuele hulpverlening komt de hulpvraag altijd op verzoek van de persoon zelf.

 

De betrokken hulpverleners garanderen absolute discretie en houden zich aan hun beroepsgeheim. Dit is belangrijk om de nodige veiligheid te bieden aan een collega in nood en om de integriteit van D4D te garanderen.

 

D4D is geen commerciële organisatie. De dienstverlening als aanspreek- en verwijspunt (website, telefonisch advies) is gratis. Voor de hulpverlening individueel of in groep zullen marktconforme prijzen gelden.

Ons team

Het beheersorgaan
Eric<br />
Boydens

Eric
Boydens

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Andy<br />
De Witte

Andy
De Witte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Dagelijks bestuur
Patrick Stroobandt

Patrick Stroobandt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Patrick Stroobandt

Patrick Stroobandt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Patrick Stroobandt

Patrick Stroobandt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Patrick Stroobandt

Patrick Stroobandt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Patrick Stroobandt

Patrick Stroobandt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Kernteams
Patrick Stroobandt

Patrick Stroobandt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Patrick Stroobandt

Patrick Stroobandt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Patrick Stroobandt

Patrick Stroobandt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Patrick Stroobandt

Patrick Stroobandt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Patrick Stroobandt

Patrick Stroobandt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Raad der wijzen
Patrick Stroobandt

Patrick Stroobandt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Patrick Stroobandt

Patrick Stroobandt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Patrick Stroobandt

Patrick Stroobandt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Patrick Stroobandt

Patrick Stroobandt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Patrick Stroobandt

Patrick Stroobandt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Onze geschiedenis

2007 | De NRKP

De NRKP (Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie) stelt een mooi project voor aan het RIZIV: het oprichten van ‘the Institute of Professional Health Belgium’. Een concept waarbij er naast een zorgaanbod voor artsen in nood, ook aandacht gaat naar preventie van burn-out en naar zelfzorg – en dit al van bij de opleiding tot arts. Dit ontstaat vanuit de noodzaak gezien de vele alarmberichten uit binnen- en buitenland rond de bedreigde gezondheidstoestand bij artsen. Bovendien is er naast burn-out ook de drop-out bij de pas afgestudeerde huisartsen. Er wordt gekeken hoe de toekomst eruit ziet voor de huisartsen op middellange termijn en eveneens naar wat dit betekent voor de Belgische bevolking, die toch recht heeft op gezonde artsen.

2009 | Opleidingen

Sinds 2009 kunnen artsen een opleiding volgen om patiënten met een burn-out of werkgerelateerde klachten te begeleiden.

2010 | Studie naar burn-out

De aanwezige RIZIV-commissie gaat niet in op het voorstel, maar geeft opdracht aan het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) om eerst nog een studie uit te voeren: een studie naar burn-out bij Belgische huisartsen, waarbij er maatregelen geopperd worden voor preventie en aanpak.

2011 | Resultaten van de studie

De resultaten van de KCE-studie worden voorgesteld en geformuleerd in 14 aanbevelingen.

2012 | Bedrijfsplan & Koepel

Er wordt een budget vrijgemaakt door het RIZIV om een bedrijfsplan op te stellen. Hiervoor start een Task Force met vertegenwoordigers uit de wetenschappelijke huisartsenverenigingen SSMG en Domus Medica.

Er wordt ook een Koepel opgericht waarin de verschillende actoren in de gezondheidszorg, elk op hun terrein, de uitwerking van de 14 KCE-aanbevelingen actief mee vorm zullen geven.

2011-2013 | Doctors4Doctors

Parallel met deze initiatieven komen op 19/04/2011 vier hulpverleners samen: een psychiater, huisarts, psycholoog en coach. Zij kwamen reeds langere tijd informeel samen, o.a. voor intervisie rond individuele casussen. Samen vormen ze, vanuit de basis, een denktank rond D4D (Doctors4Doctors). Ze komen voornamelijk samen vanuit de acute behoefte dat artsen in nood nu nergens een voor hen laagdrempelig en herkenbaar aanspreekpunt vinden. In oktober 2011 organiseren ze een Worldcafé D4D -een creatieve brainstorm- met 30 experten uit het veld. In december 2011 herhaalt het symposium ‘Arts in Nood’ van de Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen de boodschap: “Er moet iets komen voor artsen in nood!”. Vanuit deze nood ontstaat eind 2013 ‘Doctors4Doctors vzw’.

Onze sponsors

Steun ons

en zorg mee voor gezonde artsen

D4D draait met vele vrijwillige handen en zonder subsidies. Dankzij het winnen van de driejaarlijkse prijs Stichting Verhulst-Van Eeckhoven ter bevordering van de geneeskunde konden we op 20 december 2013 operationeel van start gaan. We hopen aan de hand van kleine en grote giften onze werking te kunnen bestendigen.

 

Wil je ons een extra duwtje in de rug geven, steun ons dan met een gift op ons Fonds Vrienden van Doctors4Doctors, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

 

Steun ons en doe zo mee aan cultuurverandering in de zorgsector!

Fonds Vrienden van Doctors4Doctors

Koning Boudewijnstichting
Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
Gestructureerde mededeling: ***017/0490/00084***

 

Fiscaal aftrekbaar

Giften vanaf €40,- zijn fiscaal aftrekbaar. De Koning Boudewijnstichting zal je een fiscaal attest bezorgen. Dit attest geeft je bij je eerstvolgende belastingaangifte recht op 45% belastingvermindering van het bedrag van je gift.

Heb je vragen? Contacteer ons!

 

Heb je vragen over Doctors4Doctors of wil je gewoon wat kwijt? Aarzel niet en contacteer ons via het contactformulier of via mail. Wij helpen je graag verder!