A – Webinar Positieve gezondheid in de huisartsenpraktijk – 10/12/2020

Donderdag 10/12/2020 om 20u

WEBINAR: Positieve gezondheid in de huisartsenpraktijk

Geert Pint

Prijs: €20.- voor niet-leden / gratis voor leden

COVID-19 heeft getoond dat gezondheid boven alles primeert. En dat maakt de rol van hulpverleners niet alleen zeer waardevol, maar brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ieder van ons werd geconfronteerd met zijn limieten en kwetsbaarheden in onze rollen als arts, als burger, als ouder, als partner, …. Veel respect voor wat jullie iedere dag verwezenlijken!

Als doctors4doctors beseffen we dat het meer dan ooit van belang is om zorg te dragen voor jullie, artsen, , zodat jullie de veerkracht kunnen behouden om er iedere dag weer te staan.

Waar we jullie samen brachten op netwerkavonden en studiedagen, kiezen we dit jaar voor een andere formule: een reeks boeiende webinars door sprekers die hun steentje bijdroegen in deze COVID-pandemie. Zij willen graag hun kennis en ervaring vanuit hun eigen invalshoek delen en een antwoord bieden aan jullie vragen. Zo zijn we ervan overtuigd dat jullie uit ieder webinar iets kunnen opsteken, om als arts (mentaal) gezond te blijven en om in de dagelijkse praktijk mee aan de slag te gaan.

Dr. Geert Pint studeerde geneeskunde aan de KULeuven en ging in 2003 als huisarts aan de slag in een momenteel multidisciplinaire praktijk. Gedurende meerdere jaren werkte hij als projectmedewerker aan het ICHO (Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding), met ondermeer de begeleiding van de internetopleiding rond zelfmoordpreventie. Daarnaast is hij gesprekstrainer aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (KULeuven) en lesgever binnen de opleidingslijn psychosociale zorg van de opleiding huisartsgeneeskunde. Voor de huisartsenkring KHOBRA (Oost-Brabant) was hij betrokken bij de lokale multidisciplinaire netwerken. Sinds 3 jaar is hij actief in de zorgzame buurt ‘Zorgzaam Wilsele Dorp’.

Dr. Geert Pint over het webinar: 

“Al te vaak word ik in mijn dagelijkse praktijk geconfronteerd met problemen die hun oorsprong vinden in domeinen die op het eerste zicht buiten de klassieke gezondheidszorg lijken te liggen. Niet zelden leidt dit tot soms frustrerende zoektochten naar gepaste hulp en aanpak, in de eerste plaats voor mijn patiënt, maar evenzeer voor mezelf in mijn rol als begeleidende arts.

Ik ben er in de loop der jaren meer en meer overtuigd van geraakt dat een brede kijk op gezondheid, vooral voor meer complexe situaties, beter geschikt is om op zoek te gaan naar antwoorden. Toch blijft afstand en onbekendheid met andere domeinen vaak een moeilijk struikelblok in de zoektocht naar hulp. Deze gedachte heeft ertoe geleid dat ik sinds enkele jaren actief ben in de uitrol van een zorgzame buurt en buurtgerichte zorg, samen met vele andere partners in onze buurt. Op de zoektocht naar een gemeenschappelijke taal tussen zorgverleners, welzijnswerkers en burgers stootten wij op het model van ‘Positieve Gezondheid’. De visie op onze buurtzorg en de weg die we aan het afleggen zijn wil ik graag met jullie delen en erover van gedachte wisselen.”